Tag Archives: สอนเล่นฟรีไลน์สเก็ต

สอนเล่น ฟรีไลน์สเก็ต (Freeline Skates) เบื้องต้น

คลิปวิดีโอ แนะนำการเล่น Freeline Skates เบื้องต้น  วิธีดูว่า freeline skates อันไหนใช้สำหรับเท้าซ้าย และเท้าขวา  ฝึกยืนให้สเก็ตไหลเป็นเส้นตรง  ฝึกใช้เท้าทั้งสองข้าง วาดเป็นเส้นโค้งสลับไปมา

อ่านต่อ →