เริ่มต้นเล่นโรลเลอร์เบลด – การก้าวเท้า

การก้าวเท้าไปข้างหน้าให้ทำดังนี้

  • ปลายเท้า 2 ข้าง ไม่ได้ชี้ตรงไปข้างหน้า เหมือนกับการเดินปกติ แต่ชี้ออกจากกันเป็นตัววี V
  • งอเข่าเล็กน้อย
  • ลองฝึกจากการก้าวสั้นๆ
  • ให้รู้สึกได้ว่าน้ำหนักเท้าลงที่กลางล้อ ค่อนเข้ามาทางด้านใน

Vstance

 

Tags: , , ,