Rollerblade – สอนการเลี้ยวโค้ง

หลังจากที่เพื่อนๆ เล่นโรลเลอร์เบลดในเส้นทางตรงกันคล่องแล้ว ในคลิปวิดีโอข้างล่างนี้จะสอนเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเลี้ยวโค้ง ลองไปชมกันครับ

้howtoturn

 

Tags: , , , , ,