โรลเลอร์เบลด – วิธีเบรคแบบหมุนตัวกลับหลัง

เท้าข้างที่ถนัดหมุนตัวกลับ ส่วนเท้าอีกข้างเลี้ยวตามเป็นครึ่งวงกลมคร­ับ

Tags: ,